افزایش علاقه کودکان به کتاب

چگونه کودکان را به کتاب خواندن علاقه مند کنیم؟

در عصر ما، بيان اين نکته که تا چه حد کتاب و کتابخواني موجب رشد ديني ، اخلاقي ، فرهنگي ، اجتماعي و عقلاني آدمي مي شود ضرورت نمي نمايد، زيرا همه مي دانند که کتابهاي مفيد و سودمند يکي از مهمترين ابزار رساندن پيام و انتقال فرهنگ و تمدن بشري از نسلي به نسل ديگر است. اگر کتاب به گونه اي شايسته در اختيار قرار گرفته و خوانده شود و برداشت هاي مناسب از آن صورت گيرد، آن گاه مي توان گفت که مويد تفکر است و قوت دهنده تعقل و يار حکمت.
بلند خواندن براي بچه ها عطش خواندن را در آنها افزايش مي دهد. براي پدر و مادر هم لذتبخش است ؛ اگرچه بچه هاي 4 و 5 ساله هنوز از شعرهاي لالايي لذت مي برند، اما براي داستان هاي طولاني تر هم آماده اند.
وقتي بچه به سن 4 يا 5 سالگي مي رسد، احساس مالکيت قوي تري پيدا مي کند و کتابهايي را براي خودش مي خواهد. اگر جايي براي کتابهايش به او بدهند، او مغرورانه دوست دارد که به تعداد آنها اضافه کند و از کتابهايي که به عنوان هديه مي گيرد، استقبال خواهد کرد. رفتن به کتابخانه و ديدن کتابها براي بچه تجربه خيلي خوبي است. بگذاريد بچه خودش کتابها را ببيند و لمس کند. بگذاريد او تقاضاي خريد کتاب بکند.

والدين بسيار دوست دارند که بچه ها خودشان بتوانند کتاب بخوانند از اين رو، زودتر از موقع ، به دنبال آن هستند؛ مثلا از فرزندشان مي پرسند الفبا ياد گرفتي؟ حالا مي تواني اسم کوچک خودت را بنويسي؟ اولين هفته هاي کلاس ، معمولا زمان مناسبي براي خواندن است ، بسياري از بچه ها فقط براي انجام تکليف به خواندن کتاب مي پردازند. بعضي تا اواسط سال هم آمادگي خواندن را ندارند، براي اين که بچه خواندن را بياموزد، از ابتدا به کمک شما نياز دارد. – در درجه اول مي توانيد به بچه ها نشان دهيد به او اعتماد داريد، انتقادتان را از او به لحني بگوييد که براي او خوشايند باشد.
– علاقه مندي خود را به زندگي او در مدرسه نشان دهيد و او را تشويق کنيد که درباره اتفاقات و مردمي که در مدرسه ديده است ، صحبت کند.

پاسخ

3 × 2 =