بالاتر از دیگران پرواز کنید

همیشه از پرواز می ترسید، ولی اوج گرفتن براش یه آرزو بود، یه روز تصمیمش رو گرفت، وسایلش رو جمع کرد و سوار هواپیما شد. اولش خیلی سخت بود، هواپیما می لرزید و تکون های وحشتناکی می خورد، اما وقتی اوج گرفت… چه احساس خوبی داشت، از اون بالا که به پایین نگاه می کرد، چقدر همه چیز کوچیک به نظر می رسید، پرواز قشنگ ترین حس دنیاست…

و حالا شاهزاده خانوم، اگه می خوای به خونه آرزوهات برسی و خوشبختی به استقبالت بیاد و یه آینده برتر داشته باشی، باید راهتو پیدا کنی، راستی… همسفرت کیه؟ راه بلده؟ می دونی اگه همسفرت راهو مثل کف دستش بلد باشه، زودتر و راحتتر به هدف می رسی!؟

می خوایم تو این سفر همراهت باشیم، می تونیم باهم پرواز کنیم تا یه آینده ی برتر، پس حرکت کن تا خدا، همه ی روشنایی های دنیا رو، تو راهت روشن کنه…

پاسخ

14 + ده =