پیش دبستان و دبستان
# شکوفا_شو

مرکز تخصصی پیش دبستان و دبستان آینده برتر به صورت کاملا حرفه ای به رشد مهارت های فردی و گروهی کودکان از سنین آغازین زندگی می پردازد. این مرکز با تقویت هوش های متنوع کودکان به رشد آنها کمک می کند. همچنین تنوع برنامه های اجرایی و آموزشی و توام بودن تفریحات انرژی بخش و بازی های هدفمند در سازه ورزشی مدرسه موجب شده است که علاقمندی دختران عزیزمان به مدرسه و بودن در کنار گروه همسالان اولویت جذاب هر روزه ی آنها باشد.

صادقیه خ کاشانی بعد از وفاآذر رو به روی اداره برق پلاک ۳۴۰
۴۴۰۳۳۰۱۱
ayande.kindergarten

پیش دبستان و دبستان
# شکوفا_شو

مرکز تخصصی پیش دبستان آینده برتر به صورت کاملا حرفه ای به رشد مهارت های فردی و گروهی کودکان از سنین آغازین زندگی می پردازد. این مرکز با تقویت هوش های متنوع کودکان به رشد آنها کمک می کند. در این فرآیند بازی های هدفمنند همراه با جذابیت های کودکانه مهارت های فردی و گروهی را آموزش میدهد و لذت دانستن را با توانستن در دسترس کودکان عزیزمان قرار میدهد.

«کودک پرنشاط و فعال امروز = آینده ساز توانا و موفق فردا»

صادقیه خ کاشانی بعد از وفاآذر رو به روی اداره برق پلاک ۳۴۰
۴۴۰۳۳۰۱۱
ayande.kindergarten

برنامه های آموزشی و تفریحی در دبستان آینده برتر با اتکا به دانش و مطالعات هدفمند کارکنان و مدیریت دبستان آینده برتر، مسیر تلاش و ایجاد رفتارهای مطلوب تر را برای نو آموزان و دانش آموزان عزیز ایجاد نموده است. تنوع برنامه های اجرایی و آموزشی و توام بودن تفریحات انرژی بخش و بازی های هدفمند در سازه ورزشی مدرسه موجب شده است که علاقمندی دختران عزیزمان به مدرسه و بودن در کنار گروه همسالان یک اولویت جذاب هر روزه ی آنها باشد.

صادقیه خ کاشانی روبه روی مهران پلاک ۲۴۴
۴۴۰۷۳۸۵۸_۹
ayande.elementary.school

دبیرستان دوره اول
# درخشان_شو

دبیرستان دوره اول
# درخشان_شو

برنامه های آموزشی و تفریحی در دبستان آینده برتر با اتکا به دانش و مطالعات هدفمند کارکنان و مدیریت دبستان آینده برتر، مسیر تلاش و ایجاد رفتارهای مطلوب تر را برای نو آموزان و دانش آموزان عزیز ایجاد نموده است. تنوع برنامه های اجرایی و آموزشی و توام بودن تفریحات انرژی بخش و بازی های هدفمند در سازه ورزشی مدرسه موجب شده است که علاقمندی دختران عزیزمان به مرسه و بودن در کنار گروه همسالان یک اولویت جذاب هر روزه ی آنها باشد.

صادقیه خ کاشانی روبه روی مهران پلاک ۲۴۴
۴۴۰۷۳۸۵۸_۹
ayande.elementary.school

دبیرستان دوره دوم
# ستاره_شو

دبیرستان آینده برتر در تکمیل گام های خدمت رسانی به اولیا ارجمند (با شعار #ستاره_شو) دختران نوجوان و عزیزمان را به سمت کسب توانایی های برتر علمی و اخلاقی و تثبیت رفتارهای عالی هدایت می کند و برای درخشندگی ستاره های زندگی اولیا ارجمند با ارائه برنامه های یکپارچه و هدفمند برای تثبیت رفتارهای بسیار مطلوب در زندگی فردی و اجتماعی دختران عزیزمان می کوشد.

صادقیه خ کاشانی نرسیده به وفاآذر پلاک ۳۱۰
۴۴۰۳۳۰۲۲
ayande.highschool

دبیرستان دوره دوم
# ستاره_شو

دبیرستان آینده برتر در تکمیل گام های خدمت رسانی به اولیا ارجمند (با شعار #ستاره_شو) دختران نوجوان و عزیزمان را به سمت کسب توانایی های برتر علمی و اخلاقی و تثبیت رفتارهای عالی هدایت می کند و برای درخشندگی ستاره های زندگی اولیا ارجمند با ارائه برنامه های یکپارچه و هدفمند برای تثبیت رفتارهای بسیار مطلوب در زندگی فردی و اجتماعی دختران عزیزمان می کوشد.

صادقیه خ کاشانی نرسیده به وفاآذر پلاک ۳۱۰
۴۴۰۳۳۰۲۲
ayande.highschool

در هنرستان آینده برتر #هنری_شو فرآیندی است برای هنر و بکارگیری مهارت های زندگی ساز و تجربه های اجرایی در فرآیند زندگی برتر. برنامه های کارگاه محور در این هنرستان همراه با گروه دپارتمان های تخصصی رشته های هنری و کارگروه های هنر و تجربه با حضور شخصیت های مطرح دانشگاهی و حرفه ای توانسته است کارآفرینان انگیزه مندی را برای جامعه آینده تربیت نماید.

صادقیه – ضلع جنوب غربی فلکه صادقیه پلاک ۳۰
۴۴۰۳۳۰۵۵
future.art.academy

هنرستان
# هنری_شو

هنرستان
# هنری_شو

در هنرستان آینده برتر #هنری_شو فرآیندی است برای هنر و بکارگیری مهارت های زندگی ساز و تجربه های اجرایی در فرآیند زندگی برتر. برنامه های کارگاه محور در این هنرستان همراه با گروه دپارتمان های تخصصی رشته های هنری و کارگروه های هنر و تجربه با حضور شخصیت های مطرح دانشگاهی و حرفه ای توانسته است کارآفرینان انگیزه مندی را برای جامعه آینده تربیت نماید.

صادقیه – ضلع جنوب غربی فلکه صادقیه پلاک ۳۰
۴۴۰۳۳۰۵۵
future.art.academy