پیش دبستان و دبستان
# شکوفا_شو

برنامه های آموزشی و تفریحی در دبستان آینده برتر با اتکا به دانش و مطالعات هدفمند کارکنان و مدیریت دبستان آینده برتر، مسیر تلاش و ایجاد رفتارهای مطلوب تر را برای نو آموزان و دانش آموزان عزیز ایجاد نموده است. تنوع برنامه های اجرایی و آموزشی و توام بودن تفریحات انرژی بخش و بازی های هدفمند در سازه ورزشی مدرسه موجب شده است که علاقمندی دختران عزیزمان به مرسه و بودن در کنار گروه همسالان یک اولویت جذاب هر روزه ی آنها باشد.

«کودک پرنشاط و فعال امروز = آینده ساز توانا و موفق فردا»

صادقیه خ کاشانی بعد از وفاآذر رو به روی اداره برق پلاک ۳۴۰
۴۴۰۳۳۰۱۱
ayande.kindergarten

پیش دبستان و دبستان
# شکوفا_شو

برنامه های آموزشی و تفریحی در دبستان آینده برتر با اتکا به دانش و مطالعات هدفمند کارکنان و مدیریت دبستان آینده برتر، مسیر تلاش و ایجاد رفتارهای مطلوب تر را برای نو آموزان و دانش آموزان عزیز ایجاد نموده است. تنوع برنامه های اجرایی و آموزشی و توام بودن تفریحات انرژی بخش و بازی های هدفمند در سازه ورزشی مدرسه موجب شده است که علاقمندی دختران عزیزمان به مرسه و بودن در کنار گروه همسالان یک اولویت جذاب هر روزه ی آنها باشد.

«کودک پرنشاط و فعال امروز = آینده ساز توانا و موفق فردا»

صادقیه خ کاشانی بعد از وفاآذر رو به روی اداره برق پلاک ۳۴۰
۴۴۰۳۳۰۱۱
ayande.kindergarten

دبیرستان آینده برتر در تکمیل گام های خدمت رسانی به اولیا ارجمند (با شعار #ستاره_شو) دختران نوجوان و عزیزمان را به سمت کسب توانایی های برتر علمی و اخلاقی و تثبیت رفتارهای عالی هدایت می کند و برای درخشندگی ستاره های زندگی اولیا ارجمند با ارائه برنامه های یکپارچه و هدفمند برای تثبیت رفتارهای بسیار مطلوب در زندگی فردی و اجتماعی دختران عزیزمان می کوشد.

صادقیه خ کاشانی روبه روی مهران پلاک ۲۴۴
۴۴۰۷۳۸۵۸_۹
ayande.elementary.school

دبیرستان دوره اول
# ستاره_شو

دبیرستان دوره اول
# ستاره_شو

دبیرستان آینده برتر در تکمیل گام های خدمت رسانی به اولیا ارجمند (با شعار #ستاره_شو) دختران نوجوان و عزیزمان را به سمت کسب توانایی های برتر علمی و اخلاقی و تثبیت رفتارهای عالی هدایت می کند و برای درخشندگی ستاره های زندگی اولیا ارجمند با ارائه برنامه های یکپارچه و هدفمند برای تثبیت رفتارهای بسیار مطلوب در زندگی فردی و اجتماعی دختران عزیزمان می کوشد.

صادقیه خ کاشانی روبه روی مهران پلاک ۲۴۴
۴۴۰۷۳۸۵۸_۹
ayande.elementary.school

دبیرستان دوره دوم
# ستاره_شو

در دوره دوم دبیرستان آینده برتر با ساختار مبتنی بر دانش اندوزی و تجربه آموزی بستر سازندگی زندگی و آینده برتر را برای دختران امروز فراهم میکند. دختران ما در همراهی و عمل به برنامه های تنظیمی دبیرستان ضمن آموزش حداکثری و پیشرفته مباحث درسی و علمی، تجربه های جذاب فعالیت های اجتماعی و گروهی را تجربه کرده و با پذیرش مسئولیت های متنوعی که در اختیارشان قرار می گیرد یقینا تحقق شعار دختر امروز سازنده جامعه فرداست را اثبات خواهند کرد و در نقش های زیبای زندگی آینده، آینده برتر خود را خواهند ساخت.

صادقیه خ کاشانی نرسیده به وفاآذر پلاک ۳۱۰
۴۴۰۳۳۰۲۲
ayande.highschool

دبیرستان دوره دوم
# ستاره_شو

در دوره دوم دبیرستان آینده برتر با ساختار مبتنی بر دانش اندوزی و تجربه آموزی بستر سازندگی زندگی و آینده برتر را برای دختران امروز فراهم میکند. دختران ما در همراهی و عمل به برنامه های تنظیمی دبیرستان ضمن آموزش حداکثری و پیشرفته مباحث درسی و علمی، تجربه های جذاب فعالیت های اجتماعی و گروهی را تجربه کرده و با پذیرش مسئولیت های متنوعی که در اختیارشان قرار می گیرد یقینا تحقق شعار دختر امروز سازنده جامعه فرداست را اثبات خواهند کرد و در نقش های زیبای زندگی آینده، آینده برتر خود را خواهند ساخت.

صادقیه خ کاشانی نرسیده به وفاآذر پلاک ۳۱۰
۴۴۰۳۳۰۲۲
ayande.highschool

در هنرستان آینده برتر #هنری_شو فرآیندی است برای هنر و بکارگیری مهارت های زندگی ساز و تجربه های اجرایی در فرآیند زندگی برتر. برنامه های کارگاه محور در این هنرستان همراه با گروه دپارتمان های تخصصی رشته های هنری و کارگروه های هنر و تجربه با حضور شخصیت های مطرح دانشگاهی و حرفه ای توانسته است کارآفرینان انگیزه مندی را برای جامعه آینده تربیت نماید.

صادقیه – ضلع جنوب غربی فلکه صادقیه پلاک ۳۰
۴۴۰۳۳۰۵۵
future.art.academy

هنرستان
# هنری_شو

هنرستان
# هنری_شو

در هنرستان آینده برتر #هنری_شو فرآیندی است برای هنر و بکارگیری مهارت های زندگی ساز و تجربه های اجرایی در فرآیند زندگی برتر. برنامه های کارگاه محور در این هنرستان همراه با گروه دپارتمان های تخصصی رشته های هنری و کارگروه های هنر و تجربه با حضور شخصیت های مطرح دانشگاهی و حرفه ای توانسته است کارآفرینان انگیزه مندی را برای جامعه آینده تربیت نماید.

صادقیه – ضلع جنوب غربی فلکه صادقیه پلاک ۳۰
۴۴۰۳۳۰۵۵
future.art.academy